Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

300

Semester

10

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Opptakskrav

LÆALTS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

231547

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Samisk grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn gir deg grunnlaget til å se de enkelte elevene og elevgruppene på begynneropplæringen, og til å tilpasse undervisning etter deres behov.

Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke? Samiske elever rundt omkring i Sápmi trenger deg! Ta samisk lærerutdanning ved Samisk høyskole.
 

Samisk grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn gir deg et godt utgangspunkt for å lære å se hver enkelt elev og elevgrupper fra småskoletrinnet og tilpasse opplæring for disse og deres behov. Utdanningen ved Samisk høyskole gir studentene verktøy for å undervise elever med samisk i begynneropplæringen. Joik, duodji og fortellinger og andre praktiske oppgaver er viktige i samisk begynneropplæring. Du lærer deg hvordan de yngste elevene lærer å lese, skrive og regne og hvordan du skal veilede dem i skolen.

Studiet er praktisk
Arbeidspraksis er knyttet til alle fag og gjennomføres ved grunnskoler i Sápmi, både i Finland, Sverige og Norge. Som student har du også mulighet til å dra på utveksling på andre skoler eller utlandet.

Undervisning
Utdanningen er nettbasert og samlingsbasert. Samlingene varer i en uke og foregår fire - fem ganger per semester. Undervisningsspråket er samisk.

Jobbmuligheter
Med samisk lærerutdanning kan du få deg et yrke uansett hvor du velger å bo. Samisktalende lærere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og de som har tatt samisk utdanning har en unik kompetanse som skoler over hele Sápmi og utenfor Sápmi har bruk for.

Studiets oppbygging

Utdanningen vektlegger begynneropplæringen og har fordypning i enkelte skolefag, der man i didaktikkdelen lærer om hvordan lære elever på disse trinnene. Obligatoriske fag i utdanningen er begynneropplæring (90 sp), pedagogikk og elevkunnskap (60 sp), samisk (60 sp), matematikk (30 sp) og norsk/svensk/finsk (30 sp). I tillegg skal du som student også ha et fjerde fag (30 sp), for eksempel samfunnsfag, duodji, naturfag eller gymnastikk etc. Som alternativ til et fjerde fag, så kan man ta 30 sp i skolerelevante fag, for eksempel pedagogikk og tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk osv. Siste studieår skal studenten velge tema for masteroppgaven innenfor begynneropplæring.

Mulighetene innenfor utdanningsfagene endres fra år til år, og det er styret ved Samisk høyskole som vedtar disse årlig. Arbeidspraksis er knyttet til alle fagene, og gjennomføres på grunnskoler i hele Sápmi. Under utdanningen er det gjort en avtale, som gir muligheter for utveksling på andre skoler eller i utlandet.

Undervisningsopplegg

Utdanningen tilbys som nettundervisning og gjennom samlinger på Samisk høyskole. Nettundervisning gjennomføres på nettbasert klasserom der studenter kommuniserer med faglærere og andre studenter. I nettklasserommet finnes også forelesninger og studentoppgaver.

Samlinger på Samisk  høyskole er av en ukes varighet, og foregår fire-fem ganger per semester. Praksisen ute i arbeidslivet er en viktig del av lærerutdanningen, da du her kan prøve deg som lærer. Praksis kan gjennomføres på skoler i Norge, Sverige og Finland. 

Karrieremuligheter

Med samisk lærerutdanning kan du få deg et yrke uansett hvor du velger å bo. Samisktalende lærere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og de som har tatt samisk utdanning har en unik kompetanse som skoler over hele Sápmi og utenfor Sápmi har bruk for. Samisk lærerutdanning gir en allsidig kompetanse både språklig, faglig og personlig på felt som hvordan jobbe med elever, med opplæring og med faglig utvikling og forskning i skolen. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å jobbe med ledelse, saker innen opplæring og oppvekst, og ellers samiske og urfolkssaker.

Kvalifikasjon/tittel

Lektor

Alle utdanninger innen