Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University College favoritt ikon

Høgskole
Offentlig
150 studenter
15 studier
78 44 84 00

Se samas.no

Samisk høgskole er en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som skal dekke det samiske samfunnets behov. Samisk er hovedspråk både i undervisning, forskning, administrasjon samt blant ansatte og studenter. Institusjonen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv, med studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland.

Det undervises og forskes i fagdisipliner som journalistikk, lærerutdanninger, samisk språk, reindrift, duodji/dáidda, joik, samisk fortellertradisjon, urfolkskunnskap med mer. Felles for alle fag er at de er basert på samisk kultur og tradisjonskunnskap.

Her ligger skolen

  • Foto av Samisk høgskole

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i duodji og design Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i reindriftsstudier Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i reindriftsstudier - samisk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samisk språk og litteratur - samisk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur - samisk Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i duodji Master, 2 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samisk journalistikk fra et urfolksperspektiv Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i samisk språk og litteratur Master, 2 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk barnehagelærerutdanning deltid Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn Master, 5 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn Master, 5 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk journalistikk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i duodji og design Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i reindriftsstudier Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i reindriftsstudier - samisk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samisk språk og litteratur - samisk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk barnehagelærerutdanning deltid Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk journalistikk Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i duodji Master, 2 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samisk journalistikk fra et urfolksperspektiv Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i samisk språk og litteratur Master, 2 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn Master, 5 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn Master, 5 år Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak
Doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur - samisk Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University College Kautokeino Lokalt opptak Lokalt opptak