Samisk høgskole verdens eneste samiskspråklige høyere utdanningsinstitusjon! 

Vi har samisk- og urfolksperspektiv på alle våre studier, noe som gir deg en flerkulturell forståelse, og en helt unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet. Vi kan tilby et motiverende og utfordrende læringsmiljø, hvor du virkelig får utviklet dine kunnskaper og økt din kompetanse. Vi tilbyr fulltidsstudier, årsstudium,, enkeltemner og semesteremner. 

Samisk er hovedspråk både i undervisning, forskning, administrasjon samt blant ansatte og studenter. Institusjonen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv, med studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland.

Les mer på samas.no

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences

Telefon: 78 44 84 00

Studiesteder:

  • Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino

Utdanningstilbud

Det er 7 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Samisk barnehagelærerutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino SAMI Alle Alle
Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino SAMI Alle Alle
Doktorgradsstudium i samisk språk og samisk litteratur Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere
Samisk grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino LÆMA4S Alle Alle
Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk