Samisk høgskole verdens eneste samiskspråklige høyere utdanningsinstitusjon! 

Vi har samisk- og urfolksperspektiv på alle våre studier, noe som gir deg en flerkulturell forståelse, og en helt unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet. Vi kan tilby et motiverende og utfordrende læringsmiljø, hvor du virkelig får utviklet dine kunnskaper og økt din kompetanse. Vi tilbyr fulltidsstudier, årsstudium,, enkeltemner og semesteremner. 

Samisk er hovedspråk både i undervisning, forskning, administrasjon samt blant ansatte og studenter. Institusjonen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv, med studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland.

Les mer på samas.no

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences

Telefon: 78 44 84 00

Studiesteder:

  • Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino

Utdanningstilbud

Det er 10 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Boazoealáhus bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino SAMI
Doktorgradsstudium i samisk språk og samisk litteratur Forskerutdanning/PhD Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Mastergradsstudium i samisk språk og litteratur Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del Årsenhet og kortere
Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa mastergrádaoahppu Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Samisk grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino LÆALTS Alle Alle
Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Master og høyere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino LÆALTS Alle Alle
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
SAAL 1 Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 1.del/ÅAR Åarjelsaemien fïerhten biejjien jieliemisnie – Aalkoekuvsje 1. åesie Årsenhet og kortere