Fakta

Sted:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Oppstart: Vår
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

12. desember 2023.

Om studiet

Vil du tilegne deg så gode samisk kunnskaper at du kan ta høyere utdanning innen nordsamisk? Da passer dette studiet for deg!

Studiet gir deg grunnkunnskaper i nordsamisk. Med tekstlesning blir du kjent med samisk skjønnlitteratur og sakstekster, og du styrker dine praktiske og teoretiske språkkunnskaper. Praktisk språkbruk er også en del av studiet.

Etter endt studium, skal du kunne samisk både muntlig og skriftlig og forstå muntlige og skriftlige tekster. Du vil få kunnskap til språkets grunnelementer og samiske skjønnlitteratur.

Som student kan du få stipend fra Sametinget, ved fullført studium.

Opptakskrav

Søkere skal ha Nordsamisk i praktisk læringssituasjon- innføringsstudium 1. og 2. del eller ha tilsvarende utdanning. Er det uvisst hvilket nivå søkerens språkkunnskaper er, holder Samisk høgskole en språktest for søkeren.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer:

  • Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
  • Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
  • Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.