Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

7 750 per modul

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

20. januar 2023.

Om studiet

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Opptakskrav

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å få et godt utbytte av enkeltmoduler i sosialpedagogikk må studenten i tillegg ha erfaring fra Steinerskolen eller sosialterapeutisk virksomhet.

Alle utdanninger innen