Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Enkeltemne
Pris:

8 150 NOK per modul (10 stp)

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

24. januar 2024.

Om studiet

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Se våre nettsider for enkeltemner studieåret 2023-2024.

Studiets oppbygging

Modulene gjennomføres som samlinger à to uker. Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Til hver modul hører et litteraturpensum og minst en skriftlig oppgave som leveres etter samlingen. En gjennomført modul gir 10 studiepoeng, med mindre annet er angitt.

Studenten må selv ta ansvar for å sette seg inn i studiets oppbygning, pensumlitteraturen og generelle krav til oppgaveskriving. Se studiehåndboken her.

Opptakskrav

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å sikre et godt utbytte av enkeltmoduler i sosialpedagogikk må studenten i tillegg ha erfaring fra Steinerskolen eller sosialterapeutisk virksomhet.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Alle utdanninger innen