Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

11 650 per emne

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

20. januar 2023.

Om studiet

Denne videreutdanningen henvender seg til deg som ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner, er klasselærer eller faglærer, ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse eller ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi.

Modellering: Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips.

Kunsthåndverk: Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging m. m.) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker.  

Tegning og maling 1: Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart.  

Tegning og maling 2: Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken.

Opptakskrav

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Opptakskravet til videreutdanning i kunst- og håndverk er generell studiekompetanse.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidlerfor lærere og barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.