Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Moss

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Fagskoleutdanningen miljøarbeid innen rus er beregnet på deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller annen relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg innen et viktig og tiltrengt emnefelt. Oppstartsdato kommer.

Utdanningen passer for deg som jobber som barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør og vil lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, fysisk, psykisk og sosialt. Studiet legger videre vekt på at du får utviklet dine kommunikasjonsferdigheter og din evne til etisk refleksjon. 
 

Alle utdanninger innen