Nøkkelinformasjon

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Studentene øker sin kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon over samfunnsforhold og sosialfagenes virksomhet, og får en større innsikt i det komplekse spennet mellom enkeltmenneske og samfunn.

Studiet tilbys på heltid over to år og deltid over tre år. Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng , består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Alle utdanninger innen