Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Studentene øker sin kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon over samfunnsforhold og sosialfagenes virksomhet, og får en større innsikt i det komplekse spennet mellom enkeltmenneske og samfunn.

Studiet tilbys på heltid over to år og deltid over tre år. Foruten masteroppgaven på 45 studiepoeng, består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Alle utdanninger innen