Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Kjeller

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Kostnader

11440

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvordan knytte produkter til mennesket? I masterstudiet velger du spesialisering i produktdesign innen materialitet, prosesser for framtiden.

Studiet består av obligatoriske fellesemner hvorav et av disse er et praksisemne; Practical Training (20 ECTS). Master`s project in Productdesign (30ECTS), utgjør hele siste semesteret. Et av emnene gir valgmulighet for fordypning innen Aesthetics of Materiality eller Context Mapping in Product Design.

Fellesemner (10 stp.):

  • Philosophy of Science and Design Research.
  • Sustainable Design Approaches.
  • Product Aesthetics and Culture.
  • Product design, Psychology and Market.
  • Strategies in Product Communication.
  • Technology, Innovation and Product Development.

Opptakskrav

Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

Karrieremuligheter