Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

11440

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Hvordan knytte produkter til mennesket? I masterstudiet velger du spesialisering i produktdesign innen materialitet, prosesser for framtiden.

Studiet består av obligatoriske fellesemner hvorav et av disse er et praksisemne; Practical Training (20 ECTS). Master`s project in Productdesign (30ECTS), utgjør hele siste semesteret. Et av emnene gir valgmulighet for fordypning innen Aesthetics of Materiality eller Context Mapping in Product Design.

Fellesemner (10 stp.):

  • Philosophy of Science and Design Research.
  • Sustainable Design Approaches.
  • Product Aesthetics and Culture.
  • Product design, Psychology and Market.
  • Strategies in Product Communication.
  • Technology, Innovation and Product Development.

Opptakskrav

Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

Karrieremuligheter