Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: PROD
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 42
Søknadskode (SO): 215405

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

15. mars 2023.

Om studiet

Er du idérik, kreativ og har skaperglede? Da er produktdesign noe for deg. Som produktdesigner utvikler og designer du produktene vi bruker i hverdagen.

I produktdesignstudiet lærer du å planlegge og gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt.

Du vil lære om form, funksjon, estetikk og materialer og hvordan dette brukes til å utvikle produkter og tjenester som tar hensyn til menneskene som skal bruke dem.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her