Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: PROD
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 44
Søknadskode (SO): 215405

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

I studiet er vi opptatt av hva design er og hvordan det påvirker oss. Dette får du prøvd ut direkte i ulike materialer og produkter.

I produktdesignstudiet lærer du å planlegge og gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt. Viktige hensyn er forholdet mellom produktenes form, funksjon, anvendelse og materialegenskaper. Som student på produktdesign får du nødvendig innføring i bruk av maskiner og materialer, og du får tilgang til flotte verksteder hvor du kan bygge modeller og prototyper.

Du vil også arbeide med frihåndstegning og bruk av 2D og 3D tegneprogrammer.

Det er anledning til å ta deler av utdanningen i utlandet. Ulike internasjonale aktiviteter du deltar på i studiet, kan gi deg Certificate of International Learning (CIL).

Videre skal du lære å kommunisere gjennom design. Produktdesign handler i stor grad om å identifisere og løse et behov. Dette vil du lære metoder for å gjøre, og du vil utvikle din kreativitet og dine egenskaper i å tenke på nye måter.

Når designerens produkter skal gjøres til en handelsvare er nyskapning, markedsforståelse og aktører i næringslivet viktig. I tillegg til fag som marked og strategi står derfor kontakt med næringslivet og forskningsinstitusjoner sentralt i utdanningen.