Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

20. januar 2023.

Om studiet

Er du leder eller har du ambisjoner om en lederrolle i helse- og sosialsektoren? Med videreutdanning i organisasjon, ledelse og arbeidsrett vil du få nødvendige kvalifikasjoner.

Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Karrieremuligheter