Helsesykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Helsesykepleieutdanningen er en videreutdanning i helsefremmende og forebyggende sykepleie. Den teoretiske undervisningen er temaorganisert. Helhetlig forståelse av individ, familie og samfunn står sentralt, med særlig vekt på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Studenter som gjennomfører videreutdanningen etter programplanen av 2018 og ønsker en mastergrad kan etter søknad få studiet innpasset som 1. år i masterstudiet sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling. Dette forutsetter at studenten har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

Praksis

Ti uker av studiet er i praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fem fylker på Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Studenter må derfor være fleksible. Du kan ikke regne med å få praksisplass på hjemstedet ditt. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv uten i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av universitetet etter formelt opptak.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Det gis tilleggspoeng til mannlige søkere og særlig relevant yrkespraksis, se opptak til masterstudier.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller