Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Videreutdanningen i MR er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for MR bildedannelse. Det er et deltidsstudium over to år, og undervisningen er i hovedsak nettbasert med samlinger. Studieprogrammets oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og skal kunne følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i MR (magnetisk resonans)

Alle utdanninger innen