Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Studiet passer for deg som har sosionom-, barnevernspedagog- eller vernepleierutdanning og som ønsker en mastergrad med en sosialfaglig og sosialpolitisk profil.

Ved hjelp av teorier om menneskelig atferd og sosiale systemer, lærer du om områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Studieprogrammet er rettet mot utsatte grupper og mot sosialpolitikk. På grunn av samfunnsmessige endringer og globalisering er kravene til forståelse, analytiske evne, kritiske og etiske refleksjon er stadig økende til deg som sosialarbeider.

Utdanningen kvalifiserer for en rekke interessante stillinger, slik som utredningsstillinger, administrative lederstillinger i stat eller kommune, fagstillinger og konsulenter i regionale eller statlige kompetansesentra. Mange søker seg også til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som ønsker å styrke egen kompetanse i den jobben de allerede har.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen