Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du være med å utvikle sosialt arbeid? Vil du fremme sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner? I sosialt arbeid bidrar du med å støtte det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke trivselen sin. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. I sosialt arbeid er prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet fundamentale.

På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger. Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider, slik du kan bidra til å utvikle praksisfeltet. Du har mulighet til å ta studiet på heltid og deltid. Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Tidligere studenter arbeider for eksempel innenfor:

  • administrative lederstillinger eller planleggerstillinger
  • fagstillinger/konsulenter i regionale eller statlige kompetansesentra
  • forsknings- og utredningsstillinger
  • universitets- og høgskolesystemet

Mange søker seg til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som ønsker å styrke egen kompetanse i jobben de allerede har.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen