Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.00 (primær)
  • 47.50 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 194486

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

På studiet samfunns- og idrettsvitenskap får du kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet.

Du lærer om idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.

Du får også svar på spørsmål som for eksempel:

  • Hvorfor er både norsk bredde- og toppidrett en stor suksess?
  • Hvorfor er mediene så opptatt av toppidrett?

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for arbeid innen organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Alle utdanninger innen