Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Sikkerhet for å forhindre skader på mennesker og miljø

Kan vi akseptere at en liten feil kan føre til at bilens bremser svikter? Kan vi avverge de farene for både mennesker og miljø som er innebygd i de komplekse produktene og systemene vi omgir oss med? Dette masterprogrammet gir deg kunnskap og ferdigheter om utvikling og drift av trygge, pålitelige og lett vedlikeholdbare systemer. Dette er et to-årig program, og undervisningsspråket er engelsk. Studiet passer for deg som liker å identifisere og løse problemer, har analytiske ferdigheter, kan arbeide strukturert og systematisk, og liker både teoretiske og praktiske utfordringer. Studenter med en mastergrad i Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet er attraktive på arbeidsmarkedet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Engineering