Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Master i psykisk helse ved NTNU er et samlingsbasert studietilbud på deltid for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Masterprogrammet består av tre separate studieretninger; barn og unges psykiske helse og barnevern, miljøterapeutisk arbeid og psykisk helsearbeid. Studiet består av en fellesdel som er lik for de tre studieretningene og emner som er forskjellig for studieretningene. Studiet krever omtrent 20 timer arbeid pr uke.

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver. Med gjennomført masterstudium kan du inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever avansert kunnskap om mennesker i alle aldre med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser i samspill med sine omgivelser, inkludert lederstillinger.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse

Alle utdanninger innen