Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Psykisk helse er et fagområde hvor det er et økende behov for fagpersoner med oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og som evner til å være kritisk og analytisk og som kan sette brukeren og brukerens liv i sentrum.

Master i psykisk helse gir en bred innføring i arbeid med psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Brukerens utfordringer og ressurser, hverdagsliv og relasjoner ses i sammenheng med helsetjenestene og samfunnet.

Masterprogrammet har tre studieretninger: Psykisk helsearbeid, Barn og unges psykisk helse og barnevern og Miljøterapeutisk arbeid.

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver. Med gjennomført masterstudium kan du inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever avansert kunnskap om psykisk helse.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse

Alle utdanninger innen