Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Innenfor psykisk helse er det behov for fagpersoner med oppdatert og forskningsbasert kunnskap, som evner til å være kritisk og analytisk og som kan sette pasienten/ brukeren og pasienten/ brukerens liv i sentrum. Master i psykisk helse gir kunnskap om psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Pasienten/brukerens utfordringer og ressurser, hverdagsliv og relasjoner ses i sammenheng med helsetjenester og samfunnet for øvrig. Masterprogrammet har tre studieretninger: Psykisk helsearbeid, Barn og unges psykiske helse og barnevern og Miljøterapeutisk arbeid. En master i psykisk helse ved NTNU gir deg kompetanse til å bidra til en systematisk og kunnskapsbasert tilnærming til psykisk helse, i for eksempel stillinger med fagutvikling-, forskning-, undervisning-, utredning- og ledelsesoppgaver.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helse