Fakta

Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

8. april 2024.

Om studiet

Ville Norge ligget på verdenstoppen i likestilling mellom kjønnene dersom Et dukkehjem aldri hadde blitt skrevet? Hva ville The Lord of the Rings og Game of Thrones vært uten den norrøne litteraturen? Hvordan endrer språket seg gjennom bruken av sosiale medier?

Nordiskstudiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. Språk er viktig i all kommunikasjon, og studier i nordisk vil gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker.

De fleste som studerer nordisk, utdannes til norsklærere. Våre studenter blir imidlertid også forskere, journalister, forlagsmedarbeidere, informasjonskonsulenter i både det offentlige og private næringsliv, samt rådgivere og saksbehandlere i universitets- og høyskolesektoren. I samtlige av disse er god språkbeherskelse og analytisk tenkning del av yrkets nøkkelkompetanse.

Alle utdanninger innen