Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Allmenn litteraturvitenskap
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194456
Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194889

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

10. april 2024.

Om studiet

Er du interessert i litteratur? Har du lyst på en jobb i bok- eller kulturbransjen? Da er allmenn litteraturvitenskap studiet for deg! Her vier du hele studiet ditt til litteratur, samtidig som du forbereder deg for en karriere i kultursektoren. Du får fra første dag av anledning til å fordype deg i noen av de mest berømte verkene i den europeiske litterære tradisjon. Tenk å starte studiedagen med å lese en bok!

Språk er viktig i all kommunikasjon, og studier i nordisk vil gi deg en kompetanse som er etterspurt i alle yrker. Du får en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. Hvordan endrer f.eks. språket seg gjennom bruken av sosiale medier? Og hva ville fantasy-serier som The Lord of the Rings og Game of Thrones vært uten den norrøne litteraturen?

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap