Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • 47.90 (primær)
  • 46.50 (ordinær)
Studieplasser: 33
Søknadskode (SO): 194862

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

NTNU har et verdensledende miljø i matematiske fag som du kan bli en del av.

Matematikk er vitenskapens språk og dermed veien til å forstå og til å forutse. Det har aldri vært viktigere enn nå. Matematikk er avgjørende for å løse store utfordringer innen klima, miljø og helse.

Et solid grunnlag i matematikk gjør deg i stand til å stille hypoteser, designe eksperiment, analysere data, gjenkjenne mønstre, bevise sammenhenger og løse problemer. Dette er verdifulle egenskaper når du skal ut i arbeidslivet, enten du skal jobbe med økonomi, kunst, forskning, markedsføring, medisin eller teknologi. Matematiske fag trengs i alle bransjer, og har svært mange bruksområder.

Studiet er for deg som er nysgjerrig, vil ha fordypningsmuligheter, liker å utforske og ønsker stor faglig frihet. Denne utdanningen gir deg mange muligheter.

Du får en solid innføring i ulike matematiske fag som analyse, lineær algebra, numeriske metoder, sannsynlighetsregning og statistiske metoder.

Du får gode muligheter til å fordype deg i matematiske fag. I tillegg lærer du å bruke matematiske og statistiske metoder for å analysere og løse praktiske oppgaver.

Med en utdanning innen matematiske fag blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matematiske fag