Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 45.10 (primær)
  • 53.20 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192948

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Masterstudiet i matvitenskap, teknologi og bærekraft skal være en bred, arbeidslivsrelevant masterutdanning der matbransjens utfordringer langs hele verdikjeden med spesiell fokus på teknologi, produktivitet, mattrygghet og verdiskapning i et regionalt, nasjonalt og globalt marked skal være en gjennomgående tråd. Masterstudiet gir deg verdifull kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen matteknologi og bærekraftig matproduksjon. Du vil kunne delta og ha en viktig rolle innen nasjonal og internasjonal forskning og utvikling av matindustri.

Studiet omhandler matteknologi og bærekraftig matproduksjon av sjømat og landbruksbaserte produkter. Du får et bredt og dypt teknologifokus på sjømat, siden sjømatnæringen har størst vekstpotensiale og kan bli svært viktig for Norge i årene som kommer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i mat og teknologi

Alle utdanninger innen