Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I masterstudiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå hvordan voksne lærer. Hva skjer når du lærer i arbeidslivet, under utdanning og når du deltar i samfunnet?

Underveis i studiet vil du lære om tema som:

 • Hva fremmer læring i arbeidsliv og samfunn?
 • Hvordan leder du endringsprosesser i organisasjoner?
 • Hvordan skjer læring i hverdagslivet?
 • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?
 • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?
 • Hvordan påvirker politikk livslang læring?
 • Hvordan kan læring bidra til demokrati, mangfold og inkludering?

På studiet får du delta i mange ulike studentaktiviteter. Du får prøve ut digitale læringsformer, delta i leseverksted, samarbeide i grupper, skrive refleksjonsoppgaver og gjøre praktiske øvelser.

Når du er ferdig på studiet, vil du ha kunnskap om hvordan skape et godt læringsmiljø.

Med denne mastergraden skal du kunne lede, koordinere, veilede og evaluere ulike typer prosesser i arbeidsliv og samfunn.

Studiet gir deg varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe med:

 • inkludering i arbeidslivet
 • kompetanseutvikling
 • undervisning i bedrifter og organisasjoner
 • karriererådgivning og studieveiledning
 • ledelse og organisasjonsutvikling
 • kunnskapsledelse
 • nyskaping og innovasjon

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Alle utdanninger innen