Fakta

Sted:
Trondheim
Ålesund
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Har du fullført en bachelor i sykepleie, og ønsker å arbeide helsefremmende, forebyggende og endringsfokusert? NTNU Ålesund og NTNU Trondheim tilbyr master i helsesykepleie som kvalifiserer deg til å jobbe helsefremmende og forebyggende i møte med barn og unge på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Du blir også kvalifisert til å bidra i kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid på arenaer der barn og unge vokser opp og lever livene sine.

Arbeidsoppgavene består av veiledning, undervisning, rådgivning og nettverksarbeid i møte med barn, unge og deres familier. Du kvalifiseres også til å administrere det norske barnevaksinasjonsprogrammet og til å forskrive og administrere prevensjonsmidler til kvinner i alle aldre.

Med en mastergrad i helsesykepleie kan du inneha ulike fag- og prosjektstillinger i kommunehelsetjenesten, samt undervisnings- og stipendiatstillinger på høgskoler eller universitet. Utdanningen kvalifiserer for andre stillinger i stat og kommune, i tillegg til stillinger internasjonalt innen folkehelsearbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsesykepleie