Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 23. september
Pris:

11180

Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 18. august

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

.

Om studiet

Kurset gir innsikt i viktige trender innen internasjonal handel og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.


Faglig innhold

Markedsføring er en kjernefunksjon for de fleste organisasjoner. Hensikten er å forstå, skape og levere verdi. Kurset starter med en introduksjon til markedsføring og markedsføringens viktigste konsepter, og vi ser hvordan suksessfylte organisasjoner bygger på disse når de utformer sine markedsstrategier. Videre bruker vi dette som et utgangspunkt for å diskutere trender innen internasjonal markedsføring og handel. Internasjonalisering er en av de sterkeste trendene i norsk industri de siste par tiår, og det har ført til store endringer i norsk næringsliv og hvordan bedrifter leder sine aktiviteter.

I kurset gir vi en introduksjon til de viktigste utfordringene som norske selskaper møter i internasjonale markeder, og man lærer hvordan de kan løses på en god måte. Vi diskuterer moderne perspektiver på internasjonalisering av foretak, og hvordan digitalisering og digital markedsføring har revolusjonert hvordan vi tenker, og hva vi er i stand til å få til.

Den siste delen av kurset omhandler internasjonal ledelse og utgjør den implementerende og praktiske delen av de internasjonale markedsstrategiene vi har diskutert over. I denne delen av kurset vil vi gå gjennom verktøy for valg av markeder og styring av internasjonale markedsaktiviteter.

Øvingsopplegget, som er en viktig del av gjennomføringen av kurset, legger opp til refleksjoner rundt internasjonaliseringsprosessen til teknologi- og kunnskapsbaserte bedrifter. I tillegg er det øvinger som omhandler praktiske utfordringer ved etablering i nye markeder. Det legges til rette for at kandidatene skal kunne bruke egen bedrift som utgangspunkt for semesteroppgaven i kurset.

Temaer

  • Grunnleggende konsepter for markedsføring
  • Markedsføring av høyteknologi
  • Crossing the Chasm
  • Moderne trender innen internasjonal handel og implikasjoner for norsk næringsliv
  • Digitalisering og digital markedsføring
  • Teorier og modeller for internasjonalisering av foretak
  • Born Globals eller internasjonale oppstartsbedrifter
  • Internasjonal markedsføring
  • Industriell markedsføring og inngangsstrategier i nye markeder
  • Ledelse av internasjonale aktiviteter

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanseLast opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.