Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Havene er en nøkkelressurs for å håndtere mange internasjonale utfordringer: transport, energi og matproduksjon for en voksende global befolkning. Det toårige internasjonale masterprogrammet i marin teknologi er et krevende og spennende program som gir grunnleggende kompetanse på tekniske løsninger som utnytter marine ressurser på en sikker og bærekraftig måte. Marin teknologi er en perfekt spesialisering for deg som er ingeniør med bachelorgrad og har tekniske interesser. Dette er en utdanning som gir innovative og profesjonelle utfordringer, og den åpner for ulike karrieremuligheter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science