Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Hva betyr kunsten for oss? Hvilken rolle har kunsten i samfunnet historisk og i dag? Masterprogrammet i kunsthistorie tar for seg et vidt spekter av temaer, men har hovedfokus på kunstens samfunnsmessige rolle og betydning. Gjennom forelesninger og seminarer vil du få innsikt i de politiske aspektene ved kunsten og kunsthistoriefaget. En stor del av studiet består av å skrive en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Masterprogrammet i kunsthistorie er et toårig teoretisk studium, og undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, og ekskursjoner. Vi samarbeider med ulike institusjoner i Trondheim, deriblant NTNU Vitenskapsmuseet og den nyetablerte Kunsthall Trondheim, og arrangerer jevnlig museumsbesøk og arkitekturvandringer. I enkelte av emnene på master er det også planlagt studieturer til utlandet, deriblant til Stockholm og Berlin.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunsthistorie

Alle utdanninger innen