Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194200

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Hvordan skal vi forstå et kunstverk? Hvilken historisk og kulturell sammenheng ble det frembrakt i? Gjennom bachelorprogrammet i kunsthistorie får du kunnskap om kunsthistoriske perioder og epoker fra antikken til i dag. Du lærer om hvordan kunsten og kunstsynet har endret seg over tid, og om hvordan ulike kunstuttrykk er relatert til hverandre og samfunnets utvikling. Du vil også få anledning til å skrive en bacheloroppgave, og fordype deg i et selvvalgt tema eller kunstverk.

Bachelorprogrammet i kunsthistorie er et treårig teoretisk studie, og undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, og ekskursjoner. Vi samarbeider med ulike kunstinstitusjoner i Trondheim, deriblant den nyetablerte Kunsthall Trondheim, og arrangerer jevnlig museumsbesøk og arkitekturvandringer. På bachelor er det også en studietur til utlandet, som regel til Roma.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunsthistorie

Alle utdanninger innen