Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Er du interessert i kvinnehelse og oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid? Da er master i jordmorfag noe for deg! Ved å ta en erfaringsbasert master i jordmorfag ved NTNU Trondheim, blir du kvalifisert til å gi kyndig oppfølging under svangerskap, fødsel og barseltid, og til å ivareta det nyfødte barnet.

Master i jordmorfag er et fulltidsstudium som går over to år, og som avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Praksis er en stor og viktig del av utdanningen og er fordelt over alle fire semestrene. Teoriemnene foregår ved Campus Øya i Trondheim. Undervisningen er organisert i blokker som til sammen utgjør 40 uker. Praksis gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Jordmoryrket utøves på ulike typer fødeinstitusjoner, barselavdelinger og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Jordmødre jobber også i primærhelsetjenesten med svangerskapsomsorg, prevensjonsveiledning og andre problemstillinger knyttet til kvinnehelse. Du kan også jobbe innenfor klinisk fagledelse, utdanning av jordmødre/annet helsepersonell, samt ha relevante lederstillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Fullført master i jordmorfag gir deg også mulighet til å søke opptak til forskerutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i jordmorfag