Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 14. oktober
Pris:

13500

Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: 30. august

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

.

Om studiet

Kurset gir bakgrunn for utvikling og bruk av jordmodeller i kontinuumsbaserte datakoder for geotekniske anvendelser. Undervisningen er på engelsk.

This course provides a background for development and application of the soil models used in continuum-based computer codes for geotechnical applications. The course is given in English.

If you do not have a Norwegian social security number, fill out this online form to apply for admission to this course.


Emnet fokuserer på jordens oppførsel, elastoplastisk teori, hypo- og hyperplastisitet, utvalgte materialmodeller og deres parametere. Det gir også et innblikk i numerisk implementering av jordmodeller. Kurset tar sikte på å gi et generelt teoretisk rammeverk for tolkning av jordas mekaniske oppførsel.

The course focuses on soil behavior, elastoplastic theory, hypo- and hyperplasticity, selected material models and their parameters. It also provides some insight into numerical implementation of soil models. The course aims at providing a general theoretical framework for interpretation of the mechanical behavior of soils.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske og digitale samlinger

Opptakskrav

Sivilingeniør eller MSc i teknologi med spesialisering innen geoteknikk eller konstruksjonsfag.

Admission requirements:
MSc degree in geotechnical engineering or structural mechanics.