Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 17. april
Studiepoeng:
3.7
Søknadsfrist: 10. mars

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

I en verden med store klimautfordringer og hvor naturressursene er under sterkt press, er det avgjørende å minimere/optimalisere ressursutnyttelsen av energi, materialer og andre innsatsfaktorer. Dette er essensen for en bærekraftig og sirkulær prosessindustri.

 

Formålet med dette emnet er å gi innblikk i metoder for å evaluere bærekraftighet av prosesser, og å identifisere bærekraftige alternativer og prosessforbedringer som gjør det mulig å utnytte egne og andres avfall eller biprodukter.

Kurset undervises delvis på norsk og delvis på engelsk.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske og digitale samlinger

Opptakskrav

Bachelorgrad (3-årig) ingeniørutdanning. Hvis du ikke har bachelorgrad ingeniør (3-årig), kan du etter en individuell vurdering bli tatt opp på realkompetanse. Du må da ha minimum 3 år med relevant arbeidserfaring. 

For å få din søknad behandlet, må innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjon

Anbefalt forhåndskunnskap

Grunnleggende kjemi og matematikk tilsvarende innholdet i en teknisk bachelorgrad.

Alle utdanninger innen