Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Master i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Dette studiet er for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.

Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget og gir deg kunnskap i idrettsvitenskapelig teori.

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir deg en yrkeskompetanse som er rettet mot:

  • trenere og ledere
  • planlegging
  • formidling
  • offentlig forvaltning og utredning
  • undervisning i grunnskole og videregående skole
  • forskning ved universitet, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsvitenskap

Alle utdanninger innen