Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Som masterstudent i historie skal du sette deg inn i utviklingen av historieforskningen for å få forståelse for hvordan ulike historiske oppfatninger har sammenhenger med tid og samfunnsforhold. Første del av studiet består av en skoleringsdel i realhistoriske og teoretiske emner. Den teoretiske skoleringen settes ut i praksis gjennom å skrive en masteroppgave. Her får masterstudenten gjøre et dypdykk i sitt interessefelt. Sammen med veileder får du utvikle ditt eget forskningsarbeid. Som masterstudent vil du utvikle evnen til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en selvstendig måte. Du får utvikle grunnleggende ferdigheter i kritisk analyse av store informasjonsmengder. Masterstudiet har også en studieretning i klassiske fag. Masterstudiet i klassiske fag vil gi deg en dypere faglig og metodisk innsikt i klassisk filologi. Her får du velge fordypning i enten originalspråk (latin eller gresk) eller oversettelse. En del av studiet innebærer at studentene reiser på delstudium til King's College London (KCL) og/eller Göteborgs universitet (GU). Studenten skal oppnå oversikt og kritisk forståelse av den latinske eller greske litteraturen. Det åpnes opp for å tilrettelegge studiet i størst mulig grad etter studentenes faglige interesser. Studiet vil gi en dypere forståelse for antikkens kultur og dens betydning for senere epoker.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie

Alle utdanninger innen