Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Antikkens kultur og klassiske fag
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194459
Historie, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194481

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Historie legger vekt på å forstå fortidige mennesker som del av deres samfunn. Som bachelorstudent ved NTNU får du lære om kriger og store samfunnsendrende hendelser, men også dagligliv.

Historikere er på evig jakt etter å finne svar på hvorfor og hvordan samfunn, kultur og mennesker har forandret seg og hvorfor folk har gjort som de har gjort. På NTNU blir du trent i å tenke historisk på denne måten.

Hos NTNU går bachelorstudiet over tre år der vi starter med brede oversiktsemner over norsk og internasjonal historie fra antikken til i dag. I andre del av studiet kan du velge en rekke fordypningsemner. I tillegg får du opplæring i historisk teori og metode. I siste semester skriver du en bacheloroppgave. Tema og problemstilling kan du velge fritt med god støtte fra en veileder.

I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag. Her skal studentene oppnå ferdigheter i å lese, forstå og selvstendig analysere kilder til antikken. Med disse ferdighetene vil studentene få en innsikt i og kunnskap om den gresk-romerske sivilisasjonen og dens betydning for Europas kulturhistorie.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen