Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Antikkens kultur og klassiske fag
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194459
Historie, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194481

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Historie legger vekt på å forstå fortidige mennesker som del av deres samfunn. Som bachelorstudent ved NTNU får du lære om kriger og store samfunnsendrende hendelser, men også dagligliv. Historikere er på evig jakt etter å finne svar på hvorfor og hvordan samfunn, kultur og mennesker har forandret seg og hvorfor folk har gjort som de har gjort. Hos NTNU går bachelorstudiet over tre år der vi starter med brede oversiktsemner over norsk og internasjonal historie fra antikken til i dag. I andre del av studiet kan du velge en rekke fordypningsemner. I tillegg får du opplæring i historisk teori og metode. I siste semester skriver du en bacheloroppgave. Tema og problemstilling kan du velge fritt med god støtte fra en veileder.I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag. Her skal studentene oppnå ferdigheter i å lese, forstå og selvstendig analysere kildemateriale fra antikken. Med disse ferdighetene vil studentene få en innsikt i og kunnskap om den gresk-romerske sivilisasjonen og dens betydning for Europas kulturhistorie.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen