Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194459

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 36.70 (primær)
  • 38.50 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194481

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Å studere historie gir deg kunnskap om hva som faktisk har skjedd og ferdighet i å tenke historisk. Å tenke historisk betyr å tenke endring av samfunn, kultur og mennesker over tid, ofte lang tid. Det betyr å kunne stille fornuftige spørsmål til fortiden, å kunne leve seg inn i fortidige samfunn og å forsøke å forstå tidligere menneskers livsverden, deres forestillinger og drømmer. Som bachelorstudent får du lære om alt fra antikken til moderne historie. Du får lære om kriger og store samfunnsendrende hendelser, men også dagligliv. På slutten av studiet fordyper du deg i historiske temaer som interesserer deg.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen