Geologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du noen gang undret deg på hvorfor landskapet rundt deg ser ut slik det gjør? Har du lyst til å lære mer om hvordan kreftene i naturen virker?

Geologi er læren om jorden, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. Dette omfatter studier av mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser, samt de fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som virker på jordas overflate og i jordens indre.

For å kunne utnytte de geologiske ressursene på en bærekraftig måte, er det viktig å forstå hvordan jordens utvikling har foregått og vil foregå i framtiden. Dette kan vi gjøre ved å studere de krefter og prosesser som virker i dag og som former jorden både på overflaten og i dypet.

Geologi som vitenskap har utviklet seg fra å være en beskrivende vitenskap, til å ta i bruk moderne kvalitative og kvantitative metoder hvor både datainnsamling, bearbeiding og tolkning er avhengig av stadig mer avansert instrumentering og modelleringsverktøy. Dette betyr at det er nødvendig med solide kunnskaper innen basale realfag som matematikk, statistikk, informasjonsteknologi, kjemi, fysikk og biologi.

Studieretninger innen geologi:

  • Miljø- og geoteknologi
  • Berggrunns- og ressursgeologi
  • Arktisk Geologi

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

51.70 (primær)
53.50 (ordinær)

Studieplasser

26

Søknadskode (SO)

194859

Lignende utdanninger