Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 53.00 (primær)
  • 57.30 (ordinær)
Studieplasser: 33
Søknadskode (SO): 194859

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Har du lyst til å lære mer om jordas oppbygging, og om dannelsen av kontinenter, fjellkjeder og havområder? Vil du vite hvordan kreftene i naturen virker, hvordan de forårsaker ras og skred, men også skaper naturressurser? Da er geologi noe for deg. Geologi er læren om jorda og dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag. På dette studiet lærer du om prosessene som pågår i jorda og på jordoverflaten, og om mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Som utdannet geolog kan du få du muligheten til å kartlegge bergarter, strukturer og sedimenter til lands og under havbunnen, undersøke bunnforhold i havet og landskaper på land, og analysere årsakene til jordskjelv, skred og andre naturkatastrofer. Kunnskap om geologi er grunnleggende for å finne og utnytte jordas ressurser med minst mulig skade for miljøet. Økt oppmerksomhet på faren for ras og skred gjør at geologi blir stadig viktigere i arealplanlegging.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geologi

Alle utdanninger innen