Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Geografi gjør deg i stand til å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til urbanisering, omstilling, migrasjon, miljøtrusler og effekter av klimaendringer. Kunnskap om planlegging og forvaltning, og ulike endringsprosesser i samfunnet er sentralt for å håndtere disse utfordringene.

Du kan ta valgemner som for eksempel handler om

 • by- og regional utvikling og planlegging
 • globalisering og bærekraftig utvikling
 • miljø og ressursforvaltning
 • naturgeografiske perspektiver på jordas overflateprosesser og landformer

Siden geografifaget er et empirinært fag, har flere av emnene feltarbeid.

Som geograf får du en bred og relevant kompetanse som gjør deg godt egnet til et mangfold av arbeidsoppgaver, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel. Forholdet mellom naturgeografi og samfunnsgeografi bidrar til at du kan håndtere komplekse problemstillinger som omfatter både natur og samfunn.

Som geograf kan du for eksempel jobbe med

 • areal- og samfunnsplanlegging
 • kartlegging
 • miljø- og naturforvaltning
 • bistands- og utviklingsarbeid
 • næringsplanlegging
 • regional utvikling
 • forskning og undervisning
 • samferdsel
 • geografiske informasjonssystemer (GIS)

Studiet gir varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe hos

 • kommune og fylkeskommune
 • departement og andre statlige organer, som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens kartverk
 • Ideelle organisasjoner
 • Ulike kartleggings- og forskningsinstitusjoner som Statistisk sentralbyrå, SINTEF og Norsk institutt for by- og regionforskning

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi

Alle utdanninger innen