Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse?

Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan arbeide for å nå målene i folkehelsearbeidet: å fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Ved å ta master i folkehelse ved NTNU lærer du om disse temaene i et livsløpsperspektiv. Videre vil du lære hvordan dagens og morgendagens folkehelseutfordringer kan kartlegges og løses på en systematisk og vitenskapelig måte. Dette omfatter blant annet helsefremming og forebyggende helsearbeid på forskjellige samfunnsnivå og -arenaer, velferdsordninger, arbeidslivets krav og forventninger, helsevesenets organisering, helsepolitikk og -økonomi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelse

Alle utdanninger innen