Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 23. september
Pris:

17000

Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 20. august

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

.

Om studiet

Vil du være med å bidra til det grønne skiftet? Da er faget Fjernvarme noe for deg. En stor del av energiforbruket i verden er knyttet til romoppvarming, varmtvann, matlaging og til industrielle formål som prosessvarme av ulike slag. Statistikk viser at en stor del av varmen som produseres i Europa kommer fra ikke-fornybare energikilder.

En måte til å bidra til bærekraftig utvikling er å gjøre noe på tilførselsiden av energisystemet gjennom effektivisering og økt integrering av fornybare energikilder. Fjernvarme kan bidra til en slik utvikling, da konseptet har stort potensiale til å forbedre energisystemet slik at behovene dekkes på en bærekraftig måte.  


Kurset vil gi deg forståelse og kunnskap om fjernvarmesystem og de ulike komponenter av systemet som energikilder, produksjonsanlegg, varmetap, distribusjon, trykktap og abonnentsentral. Det vil bli bedriftsbesøk der man får muligheten til å se fjernvarmeanlegg. 

I dette emnet vil følgende tema behandles:

  • Status for fjernvarme globalt og i Norge
  • Utvikling av fjernvarme
  • Oversikt over energikilder for bruk innen fjernvarme
  • Varmelast
  • Produksjonsanlegg
  • Distribusjonssystem
  • Abonnentsentral
  • Fjernvarmesystem

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske og digitale samlinger

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Søknadene vil bli behandlet samlet etter at søknadsfristen er passert.

Rangering: Ved flere søkere enn plasser, blir påmeldingsdato tellende.