Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 12. september
Pris:

11180

Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: 15. mai

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

24. april 2024.

Om studiet

Kurset gir innsikt i hvordan coaching og veiledning kan anvendes i ledelse for å møte og bidra i de prestasjons- og relasjonsutfordringer som arbeidslivet krever. Coaching og veiledning i ledelse bidrar til å skape gode læring- og utviklingsprosesser med personer, grupper og organisasjoner.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.


Faglig innhold

Ledere i akselerasjons- og omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme gode arbeidsmiljø basert på samarbeidsklima og gode relasjoner blant medarbeidere.

Kurset gir:

  • innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever
  • forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for empowerment og motivasjon for å utvikle seg. Coaching forstås som deltagelse i personer og gruppers utviklings- og læreprosess.
  • avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid

Temaer

  • Coaching, veiledning og mentoring
  • Coaching: metoder, prosesser og relasjonskvalitet
  • Handlingskompetanse og praktisk orientering
  • Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
  • Læring og ressursutvikling
  • Selvinnsikt og selvledelse

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to fysiske samlinger. Den første på to dager, den siste på tre dager. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i kurset er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser og kroppsspråk. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne to coachingsamtaler i egen virksomhet og skriver en kort rapport. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanseLast opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.