Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 43.10 (primær)
  • 47.20 (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 194060

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

20. januar 2023.

Om studiet

Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsvansker. Du skal bidra til daglig omsorg med sikte på selvbestemmelse og brukermedvirkning for den enkelte. Målet for vernepleierutdanningen er å utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere som sammen med brukere og pasienter skal støtte deres innsats for å nå egne mål. Vi vektlegger livsløpsperspektivet, noe som på den ene siden innebærer at vi har fokus på enkeltmennesket og livets overgangsfaser, og på den andre siden fokus på samspillet mellom faktorer på individ- og samfunnsnivå som har betydning for at du som ferdig utdannet vernepleier skal kunne bidra til å skape helhetlige livsløp.

Vernepleierutdanningen har fire hovedemner: Helsefaglige emner, Miljøarbeid og habilitering og rehabilitering, Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, Psykologiske og pedagogiske emner.

Som student ved NTNU lærer du å planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i henhold til bruker og pasients egne ønsker og behov. Gjennom studiet vil du utvikle et helhetlig syn på mennesket, med respekt for bruker og pasients integritet og rettigheter. Ivaretakelse av autonomi og selvbestemmelsesrett for målgruppen er viktig. Etter endt utdanning har du tilegnet deg kompetanse som sikrer en profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for vernepleierfaglige tjenester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i vernepleie

Alle utdanninger innen