Fakta

Sted:
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 47.90 (primær)
  • 51.10 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 194470

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Shipping er en av verdens mest spennende bransjer - kjent for sitt høye tempo og hurtige endringer. Du får inngående kunnskap og innblikk i den unike maritime kompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende. Du vil nyte godt av NTNU sine tette bånd til den store, regionale og internasjonale maritime næringen.

Shipping er en internasjonal bransje med mange muligheter. Det er et stort behov for arbeidskraft med høy kompetanse innen den maritime næringen. Shipping management er en fleksibel utdanning hvor du kan få en karriere i mange ulike typer bransjer, også utenom den tradisjonelle shippingnæringen. Du skal kunne bli fremtidig leder i en bransje med store miljømessige, etiske, faglige, praktiske og menneskelige utfordringer. Studiet forbereder deg på de problemstillinger som verft, utstyrsprodusenter og offshorebaser står over for i sin daglige drift.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i shipping management

Alle utdanninger innen