Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 194466

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

20. januar 2023.

Om studiet

Bachelor i norsk tegnspråk har to studieretninger.

Med profesjonsstudium i tolking utdanner du deg til tegnspråktolk, det vil si offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde. Studieprogrammet er både en språkutdanning og en profesjonsutdanning. Her studerer du norsk tegnspråk, tolke- og oversettelsesprosesser, etc. I denne studieretningen er praksis er en viktig del av studiet.

Studieretningen Norsk tegnspråk er først og fremst et språkstudium der du kan fordype deg i norsk tegnspråk og samtidig kombinere det med 60 studiepoeng i andre fag.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i norsk tegnspråk