Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MATTEK

Poenggrenser 2021

  • 46.50 (primær)
  • 47.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194346

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Matvitenskap, teknologi og bærekraft er studiet for deg som vil vite mer om hvordan mat og drikkevarer er blitt til, og som ønsker å bidra til bærekraftig matproduksjon.

Alle trenger mat og vann. I dette studiet får du kunnskapen som trengs til å sikre trygge og gode matvarer basert på god utnyttelse av naturressursene. Forbrukerne ønsker et rikt tilbud av velsmakende, sunne og trygge produkter.

At produksjonen må være bærekraftig ligger i sakens natur: mat- og vannressursene må vernes. Matbransjen utvikles rask og faktorer som automatisering og digitalisering er og blir sentralt fremover. Dette krever at matindustrien har evne til nytenking og innovasjon. Som matviter kan du bidra til å løse disse utfordringene.

Dette lærer du

Bachelorstudiet i matvitenskap, teknologi og bærekraft gjør deg i stand til å gjennomføre gode faglige vurderinger og utviklingsarbeid som sikrer kvalitet og matvaretrygghet – i alle faser fra råstoff til ferdige matvarer. Du får mulighet til å fordype deg i matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. I tillegg får du kunnskap om våre fascinerende smakssanser, ernæring, konservering og trender innenfor mat. Gjennom fem måneders praksis får du arbeidserfaring som bidrar til å gjøre deg ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matteknologi

Alle utdanninger innen