Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 45.90 (primær)
 • 49.40 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? Som barnevernspedagog hjelper du barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. Mange barn får hjelp mens de bor hjemme og sammen med familien sin og noen flytter i fosterhjem eller i institusjon. Sentrale fagområder i studiet er pedagogikk, juss, psykologi, sosiologi og samfunnsvitenskap. I tillegg lærer du om

 • hva som kan føre til at barn og unge har det vanskelig
 • oppvekst og barns utvikling -vurdering av bekymringsmeldinger og utredninger av barn og familiers behov
 • hvordan kommunisere og samarbeide med barn og foreldre
 • omsorgssvikt, vold, psykisk helse og psykiske vansker
 • oppfølging av barn, unge og familier

Når du er ferdig med bachelorgraden i barnevern, får du yrkestittelen barnevernspedagog. Som barnevernspedagog kan du jobbe med velferdstjenester rettet mot barn, unge og familiene deres i:

 • barnevernsinstitusjoner som barnehjem og ungdomshjem
 • barnevernstjeneste
 • utekontakt/oppsøkende tjenester
 • barne- og ungdomspsykiatri
 • familievernkontor
 • miljøterapeut
 • skole og barnehage
 • forebyggende arbeid
 • rusomsorg
 • ulike tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen