Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

  • 45.50 (primær)
  • 49.40 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

194070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Noen barn har det dessverre ikke helt greit. Det vises når de skal forholde seg til seg selv og sine nærmeste, til skole og til samfunnet. Noen barn får ikke den omsorgen og oppfølgingen de burde, og årsakene kan være mange og sammensatte. Årlig mottar ca. 56.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge.

Vi trenger kunnskapsrike barnevernspedagoger som kan jobbe med barn og unge med sosiale problemer og deres familier. På studiet lærer du hvordan psykologiske og sosiale problemer oppstår og hvordan du kan bidra til å løse dem.

Som barnevernspedagog blir du kvalifisert til å jobbe med forebyggende barne- og ungdomsarbeid, i kommunal og statlig barneverntjeneste eller med miljøterapi i og utenfor institusjoner. Yrket stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Du arbeider med barn og unge som har det vanskelig, i samarbeid med foreldre, andre fagfolk og interessegrupper. Arbeidet er krevende, interessant, variert og utrolig betydningsfullt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen