Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 44.10 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194085

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig å sikre, bevare og gjøre kulturarv tilgjengelig? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning utforsker disse og lignende spørsmål, og studiet er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Studiet i arkiv og samlingsforvaltning inneholder fagområdene arkivvitenskap, museologi og informatikk.

Arkivvitenskap gir deg innsikt i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares og kunnskap om arkivenes rolle i et demokratisk samfunn.

Museologi gir deg innsikt i museenes kjernevirksomhet, museenes historie og betydningen av museer i et demokratisk samfunn.

Informatikk handler om datateknologi i et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

Gjennom å forene disse tre fagområdene gir utdanningen nødvendig og dagsaktuell fagkunnskap for deg som ønsker å arbeide innenfor dokumentasjonsforvaltning, arkiv eller museum og en rekke andre institusjoner. I løpet av studiet vil du også få praktisk erfaring som hospitant i en bedrift eller organisasjon og tilbud om å delta på ekskursjoner til museer og arkiv i Trondheim.

Både bedrifter og organisasjoner har arkiv og er avhengig av kunnskapsbasert arbeid med arkivene. Arkivfaglig arbeid dreier seg blant annet om å håndtere journalføringssystemer og bidra til å sikre dokumentflyt. Samlingsforvaltning handler om arbeidsprosessene som museer, bibliotek og kunstsamlingene gjør for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet i sine samlinger. Studiet i arkiv og samlingsforvaltning gir deg dagsaktuell fagkunnskap og kompetanse for å jobbe med slike oppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning