Nøkkelinformasjon

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Semester

3

Studietempo

Deltid

Om studiet

Videreutdanningen i avansert sykepleie ved NTNU retter seg både mot sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Studiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander.

Kvalifikasjon/tittel

Avansert sykepleie

Alle utdanninger innen