Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.

Som arkeolog skal du kunne etablere og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt. NTNU legger videre vekt på arkeologiens plass og rolle i samfunnet, og på grunnlaget for vurderinger av vern av kulturminner og formidling.

Gjennom de ulike emnekombinasjoner tilgjengelig i masterprogrammet har du mulighet for å spesialisere deg mot forskning eller forvaltning. Du kan også velge spesialisering innen historisk arkeologi, sørsamisk arkeologi, bergkunst, maritim arkeologi eller annen spesialisering som utarbeides i samråd med faglærer.

Masterprogram arkeologi har et engasjerende fag- og studentmiljø, som vektlegger bred teoretisk kunnskap, kjennskap til materiell kultur og praktisk erfaring gjennom feltkurs, ekskursjoner og hospitering ved faginstitusjoner i og utenfor Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkeologi

Alle utdanninger innen