Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 40.30 (primær)
  • 44.60 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194478

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut?

Arkeologi studerer kultur og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter utgravning, dokumentasjon og analyse av materiell kultur og landskap, og kritisk analyse av dagens bruk av fortiden - ikke minst i politikken. Et viktig mål med bachelorprogrammet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet. Bachelorprogrammet omfatter kulturhistorie, arkeologisk forskning med tilhørende teori og metode, feltundersøkelser, offentlig forvaltning og formidling.

Studiet skal forberede studenten på de praktiske og teoretiske arbeidsoppgavene som møter arkeologer innenfor forvaltning, museum, universitet og andre forskningsinstitusjoner. Programmet gir studenten viktig innsikt i kildekritikk og tolkning av spor og funn. Det egner seg godt for de som har interesse for kulturminner og deres betydning, kulturminneforvaltning og formidling av arkeologiske funn og kunnskap.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkeologi

Alle utdanninger innen