Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Narvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Narvik, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0010

Studiested

Narvik

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-18

Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0010

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-22

Om studiet

Utdanningen er en fordypning i fagretningen Helse.

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse og en fagspesifikk dybdekompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Relasjonskompetanse, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerperspektiv er spesielt vektlagt.

Gjennom ny kunnskap om lover og forskrifter, organisering av tjenester, brukernes behov, etiske spørsmål og ulike verktøy, knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid, vil du kunne bidra mer målrettet i forebygging og behandling.

Høsten 2021 starter vi opp nye kull i psykisk helsearbeid og rusarbeid i Bodø og Narvik.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det er en fysisk samling på definert studiested i semesteret. Øvrige læringsaktivitet foregår på nett.

Studiet har halv progresjon, og går over to år.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, ambulansearbeider)
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.