Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0010

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-18

Om studiet

Høyere yrkesfaglig utdanning innen psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse og en fagspesifikk dybdekompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Relasjonskompetanse, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerperspektiv er spesielt vektlagt.

Gjennom ny kunnskap om lover og forskrifter, organisering av tjenester, brukernes behov, etiske spørsmål og ulike verktøy, knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid, vil du kunne bidra mer målrettet i forebygging og behandling.

Mer informasjon opptak til de ulike studiestedene på www.samordnaopptak.no

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det er en fysisk samling på definert studiested i semesteret. Øvrige læringsaktivitet foregår på nett.

Studiet har halv progresjon, og går over to år.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, ambulansearbeider)
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet har en fysisk samling på fire dager i semesteret på studiestedet, resterende digitalt. Alle arbeidskrav er veiledet av lærer.

Attester

Politiattest