Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Melbu

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELE0002

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

20396-1

Om studiet

Elkraftutdanninga ved Nordland fagskole er et nett- og samlingsbasert studium som går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium over to år. Hos oss kan du studere uten å slutte i jobb eller ta permisjon.

Fullført og bestått studium fører til høyere fagskolegrad og tittelen fagskoleingeniør. En fagskoleingeniør vil kunne få oppgaver på leder og mellomledernivå i en bedrift. Fullført utdanning danner grunnlag for å gå videre mot installatørprøven, og tilfredsstiller kravene til EKOM autorisasjon. I tillegg tilfredsstiller fullført og bestått studium kravene til å jobbe som faglærer i elektro på videregående skole.

En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter. I tillegg kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt, gjerne i samarbeid med lokalt næringsliv.

Studiet er nett- og samlingsbasert. Hvert år gjennomføres fem samlinger, mellom samlingene foregår undervisninga på nett. Nordland fagskole, elektro har et nært samarbeid med Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, avd Steinkjer, om ansatte og studenter. Lik undervisning og lærerstab begge steder gir valgfrihet: med unntak av startsamlinger og to samlinger siste år, kan du velge å møte på de samlingene som passer best for deg. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad/Fagskoleingeniør

Alle utdanninger innen