Nøkkelinformasjon

Nordland fagskole-logo
Nordland fagskole-logo

Lærested

Studiested

Melbu

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELE0002

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

20396-1

Om studiet

Nordland fagskole, elektro tilbyr et nett- og samlingsbasert studium som går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium over to år. Hos oss kan du studere uten å slutte i jobb eller ta permisjon.

Fullført og bestått studium fører til høyere fagskolegrad og tittelen fagskoleingeniør. En fagskoleingeniør vil kunne få oppgaver på leder og mellomledernivå i en bedrift. Utdanninga tilfredsstiller også kravene til å jobbe som faglærer i elektro på videregående skole.

Hvert år gjennomføres fem samlinger, og mellom samlingene foregår undervisninga på nett. Nordland fagskole, elektro har et nært samarbeid med Steinkjer fagskole om ansatte og studenter. Siden undervisning og lærerstab er lik på begge studiestedene får du som student større valgfrihet. Alle samlinger med unntak av startsamlinger og to samlinger siste år gjennomføres i ulike uker.  Du kan velge de samlingene som passer best for deg.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad/Fagskoleingeniør

Alle utdanninger innen