Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: VETE
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 204427
Bodø
Opptakskrav: VETE
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 204427

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Start på veien til å bli veterinær ved Nord universitet i Bodø og fortsett studiene ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia. Vi tilbyr en spennende fellesgrad i Animal Science. Det første halvannet året studerer du i Bodø. Deretter fortsetter du studiet i Slovakia i halvannet år. Studenter som fullfører bachelorgraden er garantert overgang til videre veterinærstudier ved UVMP og fortsetter studiet sammen med klassen som de begynte studiet sammen med i Bodø.

Nord universitet tilbyr deg å starte på veien til å bli veterinær i Norge for deretter å avslutte i utlandet. Dermed kan du starte studiene i det norske utdanningssystemet, men også få et spennende utenlandsopphold. Alle seks årene studerer du sammen med den samme klassen som du startet med i Bodø. Undervisning er i hovedsak kun på engelsk.

Joint Bachelor Degree in Animal Science gir deg en grunnleggende biologisk utdanning. I de tre første semestrene ved Nord universitet inngår basale biologiske fag som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og biologisk mangfold. Deretter fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia hvor du gjennomfører de tre siste semestrene. Etter til sammen tre år får du graden Joint Bachelor in Animal Science.

Studenter som fullfører bachelorgraden er garantert studieplass videre, ytterligere tre år, på det EU-godkjente veterinærstudiet "Doctor of Veterinary Medicine" ved UVMP. Det er grunnlag for å søke Mattilsynet om autorisasjon om veterinær i Norge etter fullført utdanning.

For en nærmere beskrivelse av studiet, se programoversikt samt egen beskrivelse av emnene ved UVMP i artikkelen nederst på siden (Informasjon om Joint bachelor in animal science).

UVMP er godkjent og akkreditert av The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), organisasjonen som har ansvar å evaluere og akkreditere de europeiske veterinærutdanningene.

Studentene på dette studieprogrammet må gjennomføre et sikkerhetskurs/sikkerhetsopplæring ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur før de kan bruke spesialrom som laboratorier, bruke spesialutstyr eller gjennomføre prosedyrer med forhøya risiko.

Studieprogrammet er studiestedbasert og fordrer at studentene er tilstede på studiested.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Studiet krever ikke egne opptaksprøver.

Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansekrav

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra praktisk arbeid med dyrehelse i Norge.

Krav om å ha fullført følgende emner:

Kjemi (1 og 2)

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

Norsk vg2

Engelsk vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

Biologi 1 og 2

Matematikk R2

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om struktur, anatomi og fysiologi hos dyr
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper i patogenese, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommer hos dyr
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen husdyrvitenskap
 • har kunnskap om den historiske utviklingen, tradisjoner og samfunnsmessig relevans av dyrehold og veterinærmedisin
 • kan oppdatere sin egen kunnskap i omsorg, helse og velferd hos dyr


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende riktige rutinemessige diagnostiske metoder og verktøy som brukes i veterinærmedisin
 • kan anvende de riktige metodene og teknikkene som brukes i dyrhold
 • kan reflektere over egne prestasjon og resultater av hendelser og gjøre endringer i sin praksis under veiledning
 • kan effektivt samle og kritisk analysere ulike informasjonskilder og erkjenne ulike former for bia, og bruke dette til å løse faglige problemer
 • har kunnskap om de riktige verktøyene og teknikkene for å kommunisere effektivt med andre med lignende bakgrunn


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kjenner og forstår sitt juridiske og etiske ansvar for velferd for dyr, dyrehelse og folkehelse
 • kan adressere og løse faglige problemstillinger innen dyrefag, både individuelt og som et medlem av et team
 • kan kommunisere teorier og meninger, både muntlig og skriftlig, på en måte som fremmer utvikling av god praksis
 • kjenner til anvendelsen av vitenskapelige metode i veterinærmedisin

Videre studier

Studiet kvalifiserer for følgende studier:

Doctor of Veterinary Medicine ved UVMP, Slovakia

Master i biovitenskap ved Nord universitet (krever i tillegg minimum 7,5 studiepoeng matematikk/statistikk på universitetsnivå)

Karrieremuligheter

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdanning innen med en veterinærmedisinsk vinkling. Du kan på grunnlag av denne graden søke om opptak på ulike masterprogrammer.

Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, har du grunnlag for å søke Mattilsynet om autorisasjon som veterinær i Norge.

Mange veterinærer jobber i smådyrklinikker eller med husdyr, men også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende dyrehelsearbeid i ulike organisasjoner.

Utveksling

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold en obligatorisk del av graden. Utenlandsoppholdet kan starte når alle emner i de første tre semestrene ved Nord universitet er bestått.

Kvalifikasjon/tittel

Joint Bachelor Degree in Animal Science

Alle utdanninger innen